werkwijze

Kinder-en jongerentherapeut Haarlem

Marianne Roussac

Gratis kennismakingsgesprek

In het vrijblijvende kennismakingsgesprek praten we over waar het kind of u, als ouder, behoefte aan heeft en om te kijken of u zich prettig voelt in ons contact. Verder zal ik mijn werkwijze toelichten en is er alle ruimte voor praktische vragen.

 

 

Het vervolg

Na het kennismakingsgesprek bekijken we of we samen verder willen. Als dat zo is spreken we een intake gesprek af. We gaan dan dieper in op het probleem dat voor jullie kind/jongere speelt. Vaak aan de hand van een van te voren ingevuld vragenformulier. Dan stellen we een behandelovereenkomst op waarin we afspreken welk doel het kind/jongere of ouder wil behalen en welke verwachtingen we van elkaar hebben.

Daarna plannen we afspraken in. De eerste paar keer iedere week en daarna met wat meer tijd ertussen. Als ik met kinderen werk spreek ik om de 4 a 5 gesprekken af met de ouders voor een oudergesprek. Daarin geef ik mijn bevindingen weer over het kind en bespreken we de veranderingen van het kind. Uitgangspunt daarbij is dat ik de vertrouwenspersoon ben voor het kind. Ook geef ik tips en handvatten aan ouders om inzicht te krijgen in hun eigen houding en handelen ten opzichte van het kind. Vaak vinden ouders dat heel prettig en gaan ermee aan de slag waardoor ouder(s) en kind nog sneller tot hun gewenste oplossing komen. Zo nodig betrek ik ook de school erbij. Veel leerkrachten staan open voor adviezen ter verbetering van de omgang met uw kind.

Afronding

Na enige tijd heeft uw kind een eigen oplossing gevonden voor zijn probleem. Hij geeft dan zelf aan zonder hulp verder te kunnen. De begeleiding duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Er vindt altijd een afrondend gesprek plaats met ouders en/of kind.

Doordat deze therapievorm snel en effectief werkt en kinderen en ouders snel positieve veranderingen bemerken, komen de meeste kinderen/jongeren graag naar de therapie.