Intervisiegenoten

Maggie Boreel, Peptalk kinder-en jeugdtherapie

José Groot, Groot voor jonge mensen

Marjorie Lucas, Alles Kids

Esther Roozen, Kindertherapie Hilversum

Karen Wuertz, Kinder-en-jeugdtherapie

Samenwerking

José Groot, Groot voor jonge mensen

Samen met José Groot organiseer ik themabijeenkomsten. We delen de visie dat de rol als ouder/ opvoeder belangrijk en bijzonder is, er zijn veel ballen in de lucht te houden. We merken dat ouders handvatten kunnen gebruiken en daarom organiseren we deze bijeenkomsten gericht op ouders en opvoeders.

Olga van den Hoff, Van den Hoff Counseling & Training

Samen met Olga ontwikkel ik de training Echt Mijzelf?!, coaching voor twintigers die vastlopen in hun leven.

Aangesloten bij

Alle kindertherapeuten.nl

Alle coaching.nl

Tuchtcollege voor de Complementaire Zorg (TCZ)