tarieven

Consult Tarieven exclusief BTW
kennismakingsgesprek van 20 minuten gratis
intake/ oudergesprek € 85,-  (1,5 uur)
kind/jongeren sessie € 70,-  (1 uur)
evaluatie/oudergesprek € 80,- ( 1 uur)
eventuele overleg met school of andere instanties € 40,-
telefonisch consult per 30 minuten € 15,- (alleen voor cliënten die onder behandeling zijn)

opmerkingen

Bovenstaande tarieven zijn excl. BTW. De tarieven zijn gebaseerd op de tijd en investeringen die nodig zijn voor het consult, inclusief voorbereiding en verslaglegging, overleg, administratie, bijscholing en overige praktijkkosten.

Als de werkzaamheden niet in de praktijk plaats vinden, zal een reistijdvergoeding van € 20,- per uur in rekening gebracht worden. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,19 per km.

Afzeggen:

Als een afspraak niet door kan gaan dient deze minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, anders kunnen de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden. Afmelden kan per email (doorklik) of door het inspreken van de voicemail. 0654337519

vergoeding zorgverzekeraar

Marianne Roussac is aangesloten bij de Vereniging van en voor Kindertherapeuten (VVVK). Veel zorgverzekeraars vergoeden op basis daarvan de begeleiding geheel of gedeeltelijk in de aanvullende verzekering. Het is raadzaam om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren met vermelding van de volgende registratiegegevens:

Behandelaar M. Roussac is integratief kindertherapeut,

AGB-code Zorgverlener 90-041357

AGB-code Praktijk 90-50193;

Beroepsvereniging VvvK lid A-12-157

RBCZ licentienummer 409153R;

Kvk nr 50051571

U kunt de gemaakte kosten van uw belasting aftrekken als bijzondere ziektekosten als u gedeeltelijk zelf betaalt. Ook is er een coulanceregeling mogelijk, informeer daarnaar bij uw verzekeraar.